Al Cel Blau

Al Cel Blau

Partitura que va escriure el mestre Lluís Millet i recollida al llibre Cants Espirituals amb lletra del Rev. P. Lluís Maria de Valls. El llibret és de la casa editorial de música Boileau de Barcelona i data del 12 de novembre de 1912. Aquesta obra (el llibret sencer on hi consten 21 cançons, entre d'altres, Al Cel Blau) va ser vista i aprovada per la Junta Censora de Música Sacra del Obispado de Barcelona amb el número 2094 i porta el Nihil Obstat del censor Pedro Berguedá, Pbro. El Vicar general era José Palmarola i es va imprimir "por mandato de Su Sría. Lic. Salvador Carreras, Pbro. Ccrio. Conc.

Partitura SATB

MP3 SATB   MP3 ST   MP3 AB

Els orígens d'Editorial Boileau es remunten a 1904, any en què Alessio Boileau Bernasconi s'instal·la a Barcelona i inaugura, el 1906, el Taller de gravat i estampació de música que portava el seu nom, al carrer Provença 285. L'any 1913, amb el desig d'ampliar el seu catàleg, i ja sota el nom de Editorial de Música Boileau, va iniciar la publicació d'obres d'estudi i repertori de música clàssica i religiosa. El 22 novembre 1939 es va inaugurar al núm. 287 del mateix carrer la botiga que es manté oberta al públic fins avui. (Font: https://www.boileau-music.com)