California dreamin'

California dreamin'

The Mamas & the Papas (o The Mama's and the Papa's de vegades abreujat com Mamas & Papas) van ser un grup musical amb membres dels Estats Units (John Phillips i la seva dona Michelle Phillips i Cass Elliot) i del Canadà (Denny Doherty era del Canadà) que va arribar a la seva màxima popularitat a la dècada de 1960. Michelle Phillips va ser expulsada del grup per haver tingut un afer amb Doherty i el juny de 1966 va ser substrituïda per Jill Gibson . La temporada 1971-72 el grup es va dissoldre.

California dreamin [SATB_guitar_flute] EUETIB v2

Mp3_S  Mp3_A  Mp3_T  Mp3_B