Pregària a la Verge del Remei

Pregària a la Verge del Remei

    Partitura Transcrita (modificació compàs 35 respecte de l'original)

Partitura parcial només de la part del cant; extret de l'original digitalitzat procedent del Palau de la Música Catalana.

Pag0   P1   P2   P3   P4   P5   P6   P7   P8